REGULAMENTUL DE DERULARE A CAMPANIEI

 
    produse
 

Pachet promotional Roomba 605 + telecomanda.SECŢIUNEA 1.
ORGANIZATORII CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul campaniei promotionale este: S.C. Certus Mercatus RO S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Str. Cezar Bolliac, Nr. 8, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7168/2013, CUI RO31751199, operator de date cu caracter personal in scop de reclama, denumita in continuare ”Organizator”. Campania se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Orice persoana care participa la aceasta campanie promotionala este de acord cu termenii si conditiile desfasurarii acesteia, orice nerespectare avand ca efect neacordarea beneficiilor oferite de Organizator.

SECŢIUNEA 2.
LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul stabil/resedinta in Romania. La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica, cu cetatenie romana, cu varsta de minimum 18 ani si cu domiciliul stabil/resedinta in Romania. Aceasta campanie promotionala se desfasoara pe teritoriul Romaniei si este valabila doar pe site-ul www.irobot.ro.

SECŢIUNEA 3.
DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se desfăşoară incepand cu data de 12 noiembrie 2016 si se va termina la data de 28 februarie 2017. Campania promotionala poate fi prelungită de către Organizator, prin act aditional la Regulamentul de desfasurare a campaniei, urmand ca modificarile sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil pe site-ul www.irobot.ro

SECŢIUNEA 4.
PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOTIONALA SI BENEFICIILE

In cadrul prezentei campanii promotionale poate participa orice persoana fizica rezidenta, denumita „client ” si indeplineste urmatoarea conditie:
a) inregistreaza o comanda pentru produsul Roomba 605 pe site-ul www.irobot.ro, completand corect si complet formularul de comanda. Prin finalizarea comenzii se atesta faptul ca este de acord cu termenii si conditiile, atat ale campaniei promotionale, cat si ale site-ului www.irobot.ro.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze. Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 5.
MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Organizatorul afiseaza pe site-ul www.irobot.ro anuntul despre aceasta campanie. Clientul care doreste comandarea unui robot Roomba 605, trebuie sa mearga in sectiunea care anunta prezenta campanie, sa completeze corect si complet formularul de comanda, iar la finalizarea sa fie de acord cu termenii si conditiile de cumparare de pe site-ul www.irobot.ro.
Clientul va primi confirmarea comenzii la adresa de e-mail inregistrata in formularul de comanda, unde va aparea produsul Roomba 605 si telecomanda sub forma unui pachet promotional la pretul de 1299 lei.
Telecomanda se acorda doar pentru robotul de aspirare iRobot Roomba 605.

SECŢIUNEA 6.
DIVERSE

 În cazul oricărei fraude, neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promotionale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

SECŢIUNEA 7.
REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit pe internet la adresa www.irobot.ro. Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.

SECTIUNEA 8.
INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lui, de a continua prezenta Campanie precum si la expirarea perioadei pentru care a fost organizata.

SECŢIUNEA 9.
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor in baza notificarii depuse la A.N.S.P.D.C.P si a inregistrarii sale ca operator de date, inregistrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu nr. 32147 in scopuri de reclama, marketing si publicitate si organizarea de campanii promotionale cu atribuirea de premii. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Tuturor participantilor la Promotie le sunt garantate drepturile, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. (i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate; (ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Organizator(S.C.Certus Mercatus Ro S.R.L.), cu sediul in Bucuresti, Str. Cezar Bolliac Nr.8, Sectorul 3) la cerere si in mod gratuit, printr-o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Organizator, la adresa mentionata mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate; (iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Organizator, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate; (iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Organizator, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele 5 asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate. (v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; (vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, i-au fost incalcate.

SECŢIUNEA 10.
LITIGII In cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Campania promotionala, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române. Prin inscrierea in această Campanie promotionala, participanții sunt de acord să respecte prevederile, termenii şi condițiile prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 11.
RESPONSABILITATE

Organizatorii nu isi asuma nicio responsabilitate privind: (a) corectitudinea si caracterul complet al datelor personale furnizate de catre Participanti; (b) formularele de inscriere care nu sunt complete, exacte sau corecte sau care contin date apartinand unei alte persoane decat aceea care a completat formularul de inscriere; (c) imposibilitatea participarii la Campanie, pierderile de informatii sau intarzierile inscrierilor generate de cauze care nu depind direct de Organizatori sau Agentii, cum ar fi defectiuni tehnice cauzate de furnizorii de internet, de telefonie mobila, servicii de curierat etc.; (d) eventuale cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu prezenta Campanie; (e) probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care acceseaza siteul de campanie, incapacitatea participantului de a lucra pe calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in campanie, din motive ce nu tin de site-urile campaniei. In acest sens, pentru o functionare corecta a siteurilor de campanie, se recomanda utilizarea urmatoarelor browsere: Mozilla Firefox; Google Chrome; Safari, toate versiunile de Internet Explorer, exceptand Internet Explorer 8 si versiunile mai vechi ale acestuia – cei care acceseaza site-ul campaniei de pe versiuni mai vechi de Internet Explorer 9 nu vor putea vizualiza corect websiteul campaniei, anumite functionalitati nu vor putea fi 6 incarcate rezultand cu imposibilitatea in unele cazuri, de introducere a codurilor in promotie; (f) pentru mesajele de pomovare prin SMS a campaniei, , neprimite, intarziate, incomplete, inexacte sau incorecte trimise, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului, precum si pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern din cauza aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.
 
 
 
 


iRobot® și animalele de companie!

Suntem atenți la reacția animalului de companie asupra noului membru al familiei, fiindcă din păcate nu putem să ii explicăm: "Acesta este doar un aspirator,...

15.02.2018
toate știrile

Roomba e5 + Braava jet 240

Roomba e5 + Braava jet 240Curățenie completă la cel mai mic preț! Cu Roomba e5 + Braava Jet 240 la un preț special.

Preț întreg: 3 688 RON Preț pachet: 3 399 RON

toate produsele

Roomba 605 + Braava jet 240

Roomba 605 + Braava jet 240Curățenie completă la cel mai mic preț! Cu Roomba 605 + Braava Jet 240 la un preț special.
Preț întreg: 2 288 RON Preț pachet: 2 099 RON

toate produsele
 
 
produsul a fost adăugat în coş
Finalizaţi comanda